• WSPARCIE DLA BIZNESU – MULTIROZWÓJ W JEDNEJ USŁUDZE

    Hoffmann Consulting należy do grupy firm, które świadczą usługi w kliku obszarach organizacji. Dzięki temu możemy realizować duże projekty kompleksowo, a tym samym szybciej i taniej.
  • KONSULTING I PROJEKTY SZKOLENIOWE

    Pozytywne doświadczenia przekonują nas za każdym razem, że warto łączyć procesy konsultingu i wsparcia sprzedaży. Z jednej strony to sprawdzona, skuteczna logika dająca oczekiwany efekt, z drugiej dynamiczne warsztaty umiejętności.
  • BLENDED LEARNING W PROCESACH ROZWOJOWYCH

    To rozwój wiedzy poprzez kursy e-learningowe i rozwój umiejętności za pomocą szkoleń tradycyjnych. Daje najskuteczniejsze efekty uczenia poprzez podział procesów na mniejsze etapy zakończone kursami follow-up.
Posiadamy certyfikat DEKRA - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych