Blended learning

Blended learning oszczędza czas i budżet w organizacjach: np. zamiast trzydniowego szkolenia można zaprojektować dwudniowe w połączeniu z tańszym e-learningiem. W mniejszym stopniu obciąża także czas pracy pracowników, którzy nie muszą spędzać wielu godzin na sali szkoleniowej. Daje również możliwość uzyskania feedbacku on-line o poziomie rozwoju wiedzy i umiejętności oraz planowania rozwoju kolejnych obszarów zawodowych.
Rola Trenera/Konsultanta w procesie połączonym to umiejętne wykorzystanie WIEDZY do praktycznych ćwiczeń podczas treningu UMIEJĘTNOŚCI. Tylko praca pod okiem Specjalisty-Trenera pozwala na realny proces wdrożenia nowych umiejętności – zmian w organizacji. Trener może skontrolować czy przyswojona wiedza jest w prawidłowy sposób wykorzystywania w praktyce – podczas codziennej pracy pracownika i czy przynosi oczekiwane efekty dla organizacji.
Procesy blended learningowe tworzymy we współpracy z naszym kluczowym partnerem biznesowym – Learn Up.

Comments are closed.