Historie naszych klientów

W roku 2017 firma Hoffmann Consulting przeszkoliła sprzedawców oraz Kierowników 80 sklepów firmy AT z zakresu standardów obsługi Klienta, podnoszenia średniej wartości paragonu oraz zwiększania wskaźnika: ilość sztuk na paragon. Oprócz tego Kierownicy zostali przeszkoleni z zarządzania. Projekt trwał od marca do listopada. Wszystkie założone przez Zarząd firmy AT cele udało się osiągnąć. Stało się tak również dzięki współpracy i zaangażowaniu firmy AT.

Paweł Jarmużek, Prezes Zarządu

Firma SOLAR Company S.A. współpracuje z firmą Hoffmann Consulting od 2006 r. Nasza współpraca opiera się głównie na szkoleniach z technik sprzedaży, które realizujemy na kilku poziomach zaawansowania. Trenerzy w pełni wywiązują się z powierzonych im zadań, które realizują z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Precyzyjnie dostosowują sposób oraz tematykę prowadzonych zajęć do grupy odbiorców. Znają i rozumieją naszą branżę, jak również specyfikę obsługi klienta w sieci detalicznej.

Tomasz Sudoł, Dyrektor Ds. Sieci Sprzedaży

Z Hoffmann Consulting zrealizowaliśmy kilkanaście projektów szkoleniowych, które oceniam bardzo wysoko: są nowatorskie dla naszej branży, a jednocześnie efektywne. Zostało to zbadane i dowiedzione – między innymi wzrostami zapamiętywalności promocji, co znajduje wyraz w sprzedaży. Podobnie wypowiadali się moi podwładni oraz bezpośredni uczestnicy szkoleń. Budowanie programu szkoleniowego zawsze cechowało się dużą.

Jakub Domański – Sales Manager, UCB Pharma

W czerwcu 2016 zrealizowaliśmy z firmą Hoffmann Consulting cykl szkoleń dla Sprzedawców firmy WHISKY SHOP. Jednym z przykładowych celów było zwiększenie średniego koszyka (up-selling). Poprze pracę nad przekonaniami Sprzedawców, wprowadzenie „techniki trójek” oraz „selling-story”’ udało się ten cel osiągnąć.

Damian Sołtysiak, właściciel sieci

Comments are closed.